EasyARM-i.MX28x系列驱动源码路径

NAND Flash驱动源码

drivers/mtd/nand/

SD/MMC 驱动源码

drivers/mmc/host/mxs-mmc.c

TFT LCD驱动源码

drivers/video/mxs/lcd_43wvf1g.c
drivers/video/mxs/mxsfb.c

触摸屏 驱动源码

drivers/input/touchscreen/mxs-ts.c

SPI 驱动源码

drivers/spi/spi_mxs.c

I2C 驱动源码

drivers/i2c/busses/i2c-mxs.c

DUART驱动源码

drivers/serial/mxs-duart.c

AUART驱动源码

drivers/serial/mxs-auart.c

WDT 驱动源码

drivers/watchdog/mxs-wdt.c

LRADC驱动源码

drivers/misc lradc.c

PWM 驱动源码

drivers/video/backlight/eays283-pwm.c

GPIO 驱动源码

drivers/gpio/gpiolib.c

RTC 驱动源码

drivers/rtc/rtc-mxs.c

蜂鸣器驱动源码

drivers/leds/leds-mxs.c

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容